poprzednia strona  

 

Filtry emulsji DETEX

Siedem modeli z moliwoci filtrowania od 50 do 400 litrw na minut emulsji ( 25 do 200 l/min oleju), posugujc si fabrycznym systemem filtracji. Model dostpny rwnie ze wzmocnionej stali AISI 304.
Odpowiedni jest dla przeprowadzania procesu filtracji emulsji lub oleju zawierajcego magnetyczne lub niemagnetyczne czstki. DETEX pokazuj najprostsz drog do tego, aby osign efektywny proces filtracji przy zminimalizowaniu procesw konserwacji i ograniczeniu zuycia.
Filtry s wyposaone w filtr fabryczny z moliwymi poziomami filtracji ( od 50 do 10 mikronw). Mog by take uywane ( model stalowy) do przeprowadzania procesu filtracji wody w fabrykach wiadczcych usugi dla przemysu chemicznego, szklarskiego, spoywczego.  peny katalog pdf