poprzednia strona  

 

Filtry emulsji MASTER

Filtry serii MASTER sa rodzajem filtrw o wysokiej wydajnoci.
Mog one przetwarzac pomidzy 200 a 1000 litrw oleju na minut i pomidzy 400 a 2000 litrw na minut i od 400 do 2000 litrw emulsji na bazie wody zawierajcej oba rodzaje metalowych i niemetalowych czstek. Proces kocowy filtracji przeprowadzany jest zupenie automatycznie.  peny katalog pdf