poprzednia strona  

 

Filtry powietrza SIRIUS

System filtracji jest wyposaony w system zabezpieczajcy przed erozj czci.
SIRIUS ER 800 jest filtrem z wlotem 800m3/h, zaprojektowany specjalnie dla emisji dla takich typw maszyn. Wyposaony w nie mniej ni dwa poziomy przed filtracji ( metal i tkanina) i dwa aktywne ogniwa wgla, SIRUS przedstawia najbardziej wszechstronne rozwizanie w stosunku do charakterystyki czstek dymu wydobywajcych si z pynnego materiau izolacyjnego uywanego w procesie erozji czci maszyny.


 
  peny katalog pdf