KINPOL s.c.
ul. Wa Miedzeszyski 646
03-994 Warszawa

tel. |22| 740 50 77
fax. |22| 51 41 255


email: kinpol@kinpol.waw.pl